Designer, muotoile uraasi - ja kehity suunnittelijana

Suunnittelijan tulee kehittyä jatkuvasti pysyäkseen mukana työelämän nopeissa muutoksissa. Lue miten Motleyn Service Design Lead Korhan tukee omaa ja tiiminsä kehittymistä.

Service Design

2019-01-02 – 4 min read

Muotoilu on yksi nopeimmin muuttuvista ammattialoista. Jos sen määritelmä joskus olikin selkeä, se ei ole ollut sitä enää hetkeen.

Siksi muotoilijoiden – niin palvelumuotoilijoiden, kuin digitaalisia tuotteita suunnittelevien designereiden – tulisi jatkuvasti päivittää osaamistaan ja määrittää itse, mistä alueista oma osaamispaletti koostuu.

Digitalisaation myötävaikutuksella muotoilun kentälle on syntynyt uusia osa-alueita yli 30 vuoden ajan. Alunperin teolliseksi muotoilijaksi valmistuneena, olen saanut nauttia tästä matkasta.

Kun laitteet ja vuorovaikutus monimutkaistuivat, me suunnittelijat aloimme puhua enemmän holistisesta kokemuksesta, siitä miten digitaaliset kokonaisuudet muodostavat käyttäjälleen kokemuksen. Ja niin Donald Normanin lanseeraama käyttökokemussuunnittelu (User experience design eli UX) tuli osaksi suunnittelutyötämme. Yritykset alkoivat hyödyntää UX-suunnittelijoita luodakseen kokonaisvaltaisia asiakaskokemuksia digitaalisiin palveluihinsa. 

Aluksi UX-suunnittelu keskittyi pitkälti käyttäjäpolkuihin, käytettävyyteen, perustoimintojen rakentamiseen ja informaation hierarkiaan. Pian UX-suunnittelu kuitenkin kohtasi rajansa, eikä se onnistunut enää ratkomaan kaikkia käyttökokemukseen liittyviä haasteita eri kanavissa ja paikoissa, joissa asiakas kohtaa yrityksen.

Tarvittiin jotain, joka pystyisi kuvaamaan asiakkaan polun kokonaisuudessaan, linkittäen samalla eri kohtaamispisteissä tapahtuvat yksittäiset asiakaskokemukset osaksi kokonaisuutta. 

Palvelumuotoilu astui kuvioihin. Palvelumuotoilu määrittelee eri laitteiden, asiakaskohtaamisten ja kanavien kokemukset ja liittää ne osaksi yrityksen sisäisiä prosesseja ja strategisia tavoitteita. 

Kuten kaikilla muotoilun osa-alueilla, myös palvelumuotoilussa keskiössä on asiakas tai käyttäjä, ja hänen tarpeensa, halunsa ja toiveensa. Käyttäjän näkökulman ymmärtäminen auttaa suunnittelemaan hänelle sopivia kokemuksia, kohtaamisia, prosesseja ja ympäristöjä, jotka edesauttavat näitä.

Pian kuitenkin ilmeni, että palvelumuotoilu tarvitsi entistä enemmän liiketoimintanäkemystä, jotta yritykset saavuttaisivat myös taloudelliset tavoitteensa. Tämä tarve synnytti business designin eli liiketoimintamuotoilun, joka auttaa yhdistämään asiakaslähtöisyyden ja liiketoiminnan tavoitteet.

Liiketoimintamuotoilu on toistaiseksi vielä kehittyvä kenttä, ja samalla kiistelty sellainen. Monilla konsulttitoimistoilla ja tuotteita kehittävillä yrityksillä on silti oma sisäinen liiketoimintamuotoilija tuomassa bisnesnäkemystä muotoilupäätöksiin. 

Kun muotoilu alana on laajentunut, on yksittäisten suunnittelijoiden rooli myös jatkuvassa muutoksessa. Motleylla käytämme alta löytyvää osaamiskaaviota apuna oman kehityksen suunnittelussa. Sen avulla pystymme määrittämään konkreettisesti suunnittelijan itse valitsemat, henkilökohtaiset kasvualueet, ja yhteisönä tiedämme, mihin suuntaan kukin on viemässä osaamistaan.

Edelleen on mahdollista toimia kaikkien alojen osaajana, mestarisuunnittelijana, mutta usein fiksumpaa on suuntautua sinne minne oma intohimo vie.

Oheinen diagrammi apuna suunnittelija voi määritellä omaa osaamistaan.

Alta löytyvässä esimerkissä on kuvattu, miten Suunnittelija A aloitti uransa UX/UI:hin ja visuaaliseen suunnitteluun keskittyen. Asiakkaiden ja vastuualueiden kehittyessä, myös hänen roolinsa muuttui enemmän palvelumuotoilijaksi ja holististen kokemusten suunnittelijaksi.

Tunnen useita vastaavan polun kulkeneita suunnittelijoita. Matka ei ole helppo, mutta se on sitäkin palkitsevampi. 

Ohessa on toinen esimerkki. Palvelumuotoilijana uransa aloittanut Suunnittelija B teki ensin asiakashaastatteluja, järjesti työpajoja ja suunnitteli palveluprosesseja, sekä asiakkaille, että yrityksen sisäisesti.

Myöhemmin Suunnittelija B:n osaaminen laajeni liiketoiminnan suunnitteluun, asiakastyytyväisyyden parantamiseen ja liiketoimintamallien prototyyppien kehittämiseen, johtaen lopulta liiketoiminnan ylätason suunnitteluun, visiotyöhön ja strategiseen liiketoiminnan kehittämiseen. 

 

Uskon, että suunnittelijan on jatkuvasti kehityttävä ja keksittävä itsensä uudelleen pysyäkseen mukana liikemaailman nopeissa muutoksissa. Ja suunnittelijan seuraava kasvualue; se tulee valita nykyisten taitojen, persoonallisuuden, kokemuksen ja ennen kaikkea intohimojen perusteella.

Kiinnostaako, millaisia kasvunäkymiä Motleylta löytyy? Katso avoimet työpaikkamme.

Artikkelin englannin kielinen versio löytyy tästä.

Mikäli aihe kiinnostaa syvemmin, tässä muutama kirjasuositus. 

STRATEGIC DESIGN

The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage >>

HBR's 10 Must Reads on Strategy >>

BUSINESS DESIGN

Design a better business >>

Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers >>

The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business >>

SERVICE DESIGN

This is service design >>

Value Proposition design >>

Service Design for Business: A Practical Guide to Optimizing the Customer Experience >>

Share this story

Written by

Korhan Buyukdemirci

Korhan on Motleyn Service Design Lead.

Share this story

Contact

Let's make your idea happen.

Jens KrogellCEO, Co-founder+358 40 742 6062 jens@motley.fi
Miikka VartiainenCommercial Director +358 50 447 9605miikka.vartiainen@motley.fi